Υπηρεσίες

Η Ρυθμός 94,9 Πάτρας έχει δύο βασικές γραμμές προσέγγισης για την παροχή επικοινωνιών και υπηρεσιών μάρκετινγκ για τους πελάτες μας. Καθιέρωνουμε στρατηγικές επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων, μέσω του ελεύθερου Τύπου, τα μέσα ενημέρωσης τα σχέδια και τη διαχείριση του μάρκετινγκ. Βοηθάμε στο σχέδιασμο, την ανάπτυξη, την εφαρμογή και την αξιολόγηση των μέτρων που χρησιμοποιούνται για την απεικόνιση των επιχειρήσεων, εκπαιδευτικών, πολιτιστικών και όλα τα είδη των οργανισμών.


Υπηρεσία δημοσίων σχέσεων

Συμβουλές και υποστήριξη για τα σχέδια διαχείρισης για την αποτελεσματική αξιοποίηση της εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνίας της επιχείρησης.

Μάρκετινγκ

Παρέχουμε συμβουλές σχετικά με το σχεδιασμό και την εφαρμογή της ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας για την ανάπτυξη των αγορών και τον τομέα παροχής υπηρεσιών.