Μάρκετινγκ

Η Ρυθμός 94,9 Πάτρας προσφέρει συμβουλές και διαχείριση στο σχεδιασμό και την εφαρμογή της ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας για την ανάπτυξη των αγορών στους τομείς των υπηρεσιών, μαζικής εκπαίδευσης και του πολιτισμού. Οι εμπειρογνώμονες και οι σύμβουλοι μας είναι εκπαιδευμένοι να υποστηρίξει στρατηγικά σχέδια μάρκετινγκ, τη διαφήμιση και την εταιρική εικόνα της εταιρείας σας. Βοηθάμε τους εταιρικούς πελάτες μας με τα σχέδια για να εισέλθουν σε νέες αγορές και να ανοίξουν νέους ορίζοντες.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να μάθετε περισσότερα για την έγκαιρη προσφορά μας και τις υπηρεσίες στρατηγικής μας.